อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140

โทรศัพท์ : 074 697 099

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางแก้ว


การปกครอง : อำเภอบางแก้ว มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่ามะเดื่อ
2. ตำบลนาปะขอ
3. ตำบลโคกสัก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางแก้ว
2. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
3. เทศบาลตำบลแม่ขรี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว
93160    เฉพาะตำบลโคกสัก หมู่ 4, 7-8, 10, 13 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี

พื้นที่ : 113.45 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,467 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนศิลปวัฒนธรรม แหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร เมืองงามธรรมชาติบริสุทธิ์

พิกัด
7°25′48″N 100°10′42″E

แผนที่อำเภอบางแก้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ