อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 035 587 380

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางปลาม้า


การปกครอง : อำเภอบางปลาม้า มี 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางปลาม้า
2. ตำบลโคกคราม
3. ตำบลวัดดาว
4. ตำบลตะค่า
5. ตำบลวัดโบสถ์
6. ตำบลบางใหญ่
7. ตำบลวังน้ำเย็น
8. ตำบลกฤษณา
9. ตำบลมะขามล้ม
10. ตำบลสาลี
11. ตำบลบ้านแหลม
12. ตำบลไผ่กองดิน
13. ตำบลจรเข้ใหญ่
14. ตำบลองครักษ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางปลาม้า
2. เทศบาลตำบลโคกคราม
3. เทศบาลตำบลตะค่า
4. เทศบาลตำบลบ้านแหลม
5. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา
6. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน
7. เทศบาลตำบลต้นคราม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
9. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี
15. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
16. องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
17. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
18. องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า

พื้นที่ : 481.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 75,873 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งอุทยานมัจฉา ท้องฟ้านักร้องศิลปิน ถิ่นหัตถกรรมพื้นบ้าน สืบสานบั้งไฟไทยพวน ล้วนเกษตรกรรมเลื่องลือ ขึ้นชื่อตลาดร้อยปี ประเพณีแข่งเรือยาว

พิกัด
14°24′8″N 100°9′16″E

แผนที่อำเภอบางปลาม้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ