อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทับปุด เลขที่ 73 หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ : 076 599 117

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทับปุด


การปกครอง : อำเภอทับปุด มี 6 ตำบล 38 หมู่บ้าน
1. ตำบลทับปุด
2. ตำบลบางเหรียง
3. ตำบลมะรุ่ย
4. ตำบลโคกเจริญ
5. ตำบลถ้ำทองหลาง
6. ตำบลบ่อแสน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาล, 5 อบต.)
1. เทศบาลตำบลทับปุด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
82180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด

พื้นที่ : 272.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,041 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สวยสง่าเจดีย์นิมิต ผลผลิตยางพารา ปาล์มประมงล้ำค่า คือหน้าตาชาวทับปุด

พิกัด
8°30′58″N 98°38′23″E

แผนที่อำเภอทับปุด