อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเถิน ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

โทรศัพท์ : 054 291 660

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเถิน


การปกครอง : อำเภอเถิน มี 8 ตำบล 95 หมู่บ้าน
1. ตำบลเถินบุรี
2. ตำบลล้อมแรด
3. ตำบลเวียงมอก
4. ตำบลแม่มอก
5. ตำบลแม่วะ
6. ตำบลแม่ถอด
7. ตำบลแม่ปะ
8. ตำบลนาโป่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)
1. เทศบาลเมืองล้อมแรด
2. เทศบาลตำบลเถินบุรี
3. เทศบาลตำบลเวียงมอก
4. เทศบาลตำบลแม่มอก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เถิน
52230    เฉพาะตำบลแม่วะ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ

พื้นที่ : 1,634.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 57,788 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน

พิกัด
17°36′42″N 99°12′57″E

แผนที่อำเภอเถินความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ