อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย ถนนสัญจรราชกิจ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043 899 154

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกมลาไสย

การปกครอง : อำเภอกมลาไสย มี 8 ตำบล 111 หมู่บ้าน
1. ตำบลกมลาไสย
2. ตำบลหลักเมือง
3. ตำบลโพนงาม
4. ตำบลดงลิง
5. ตำบลธัญญา
6. ตำบลหนองแปน
7. ตำบลเจ้าท่า
8. ตำบลโคกสมบูรณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกมลาไสย
2. เทศบาลตำบลธัญญา
3. เทศบาลตำบลหนองแปน
4. เทศบาลตำบลดงลิง
5. เทศบาลตำบลหลักเมือง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย

พื้นที่ : 325.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 68,535 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประเพณีแข่งเรือยาว อู่ข้าวเหลืองสิบเอ็ด ถิ่นเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมเส็งกลองกิ่ง ใบเสมางามยิ่งเมืองฟ้าแดดสงยาง

พิกัด
16°20′20″N 103°34′31″E

แผนที่อำเภอกมลาไสยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ