อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนหนองควง-หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160

โทรศัพท์ : 032 494 376

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองหญ้าปล้อง


การปกครอง : อำเภอหนองหญ้าปล้อง มี 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองหญ้าปล้อง    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลยางน้ำกลัดใต้    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลท่าตะคร้อ    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
76160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง

พื้นที่ : 1,249.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 16,370 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พริกกะเหรี่ยงเผ็ด รสเด็ดมะละกอ เที่ยวงานข้าวห่อ ผ้าทอสามเรือน เยือนน้ำพุร้อน พักผ่อนกระดังลา งามตาอ่างแม่ประจันต์ เชื่อมสัมพันธ์กะเหรี่ยงไทยทรงดำ

พิกัด
13°9′47″N 99°41′50″E

แผนที่อำเภอหนองหญ้าปล้องความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ