อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0 2441 0861

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพุทธมณฑล


การปกครอง : อำเภอพุทธมณฑล มี 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน
1. ตำบลศาลายา
2. ตำบลคลองโยง
3. ตำบลมหาสวัสดิ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศาลายา
2. เทศบาลตำบลคลองโยง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
73170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล

พื้นที่ : 76.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,014 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนธรรมะ พระปางลีลา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม

พิกัด
13°48′7″N 100°19′18″E

แผนที่อำเภอพุทธมณฑลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ