อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ถนนทรายทอง 2 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

โทรศัพท์ : 073 611 505

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสุไหงโก-ลก


การปกครอง : อำเภอสุไหงโก-ลก มี 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน
1. ตำบลสุไหงโก-ลก
2. ตำบลปาเสมัส
3. ตำบลปูโยะ
4. ตำบลมูโนะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2. เทศบาลตำบลปาเสมัส
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสุไหงปาดี และอำเภอตากใบ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และอำเภอแว้ง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสุไหงปาดี

รหัสไปรษณีย์ 
96120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก

พื้นที่ : 134.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 78,511 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สุไหงโก-ลกใต้สุดแดนสยาม วัฒนธรรมงามสองศาสนา ปาเต๊ะ-บาติกดูงามตา แหล่งศึกษาป่าพรุสิรินธร

พิกัด
6°1′46″N 101°57′58″E

แผนที่อำเภอสุไหงโก-ลกSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...