เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางนา เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร ด้านตะวันตกของเขตติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สภาพโดยทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนที่คับคั่ง รวมถึงเป็นประตูเข้าสู่กรุงเทพมหานครจากภาคตะวันออก

สถานที่สำคัญในเขตบางนามีมากมาย เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) ดศรีเอี่ยม วัดบางนาใน วัดบางนานอก กรมอุตุนิยมวิทยา และสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น

ในอดีต เขตบางนามีฐานะเป็นตำบลบางนา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ได้ถูกโอนย้ายไปขึ้นกับอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แต่ก็ถูกโอนย้ายกลับมาอยู่ขึ้นกับอำเภอพระโขนงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2472 โดยที่ในขณะนั้นอำเภอพระโขนงได้ถูกโอนมาขึ้นกับจังหวัดพระนครแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรีแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น ตำบลบางนา จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงบางนา เขตพระโขนง

ต่อมาภายหลังเมื่อมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นอันเนื่องมาจากความเจริญและการขยายตัวของเมือง กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกแขวงบางนาและพื้นที่บางส่วนของแขวงบางจากออกมาจากเขตพระโขนง แล้วตั้งเป็นเขตใหม่ชื่อว่าเขตบางนา และจัดพื้นที่ภายในเขตออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงบางนาเหนือและแขวงบางนาใต้


ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลสำคัญของเขตบางนา

พื้นที่ : 18.789 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 85,345 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : สู่บูรพาวิถี ของดีสายใจไทย ศูนย์ประชุมใหญ่ไบเทค ร้านอาหารใหญ่เล็กรสเลิศ สี่วัดประเสริฐชาวพุทธ ชุมชนเร่งรุดพัฒนา แหล่งวีรชนกล้าทหารเรือ

เขตบางนา แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงบางนาเหนือ
  • แขวงบางนาใต้

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางนา เลขที่ 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 0 2173 5253

รหัสไปรษณีย์ : 10260

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตพระโขนง
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตประเวศ และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ - ติดต่อกับอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่เขต
บางนาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ