อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์ : 077 381 278

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าชนะ


การปกครอง : อำเภอท่าชนะ มี 6 ตำบล 82 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าชนะ    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลสมอทอง    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลประสงค์    มี 27 หมู่บ้าน
4. ตำบลคันธุลี    มี 14 หมู่บ้าน
5. ตำบลวัง    มี 8 หมู่บ้าน
6. ตำบลคลองพา    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าชนะ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ

พื้นที่ :  ตารางกิโลเมตร
ประชากร :  คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หอยขาวอร่อยดี คันธุลีทุเรียนเด็ด หาดสำเร็จเที่ยวสบาย ท่ากระจายผ้าไหมงาม เลื่องลือนามระกำหวาน ไหว้อังคารพุทธทาส ชมธรรมชาติเขาประสงค์ ลืมไม่ลง... ท่าชนะ

พิกัด
9°34′20″N 99°9′54″E

แผนที่อำเภอท่าชนะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ