อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ เลขที่ 7/19 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056 221 116

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองนครสวรรค์


การปกครอง : อำเภอเมืองนครสวรรค์ มี 17 ตำบล 177 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากน้ำโพ    ยกเลิกระบบหมู่บ้าน
2. ตำบลบึงเสนาท    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลกลางแดด    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองปลิง    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลเกรียงไกร    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองกระโดน    มี 16 หมู่บ้าน
7. ตำบลแควใหญ่    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองกรด    มี 17 หมู่บ้าน
9. ตำบลตะเคียนเลื่อน    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลวัดไทรย์    มี 15 หมู่บ้าน
11. ตำบลนครสวรรค์ตก    มี 10 หมู่บ้าน
12. ตำบลนครสวรรค์ออก    มี 7 หมู่บ้าน
13. ตำบลบ้านมะเกลือ    มี 12 หมู่บ้าน
14. ตำบลบางพระหลวง    มี 6 หมู่บ้าน
15. ตำบลพระนอน    มี 15 หมู่บ้าน
16. ตำบลบางม่วง    มี 12 หมู่บ้าน
17. ตำบลบ้านแก่ง    มี 12 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลตำบล, 16 อบต.)
1. เทศบาลนครนครสวรรค์
2. เทศบาลตำบลหนองเบน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์
60240    เฉพาะตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน

พื้นที่ : 748.27 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 243,385 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

พิกัด
15.704941627813847, 100.13755551363319

แผนที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ