อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ถนนศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055 381 623-4

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชาติตระการ


การปกครอง : อำเภอชาติตระการ มี 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน
1. ตำบลชาติตระการ
2. ตำบลป่าแดง
3. ตำบลบ่อภาค
4. ตำบลสวนเมี่ยง
5. ตำบลท่าสะแก
6. ตำบลบ้านดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลป่าแดง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ

พื้นที่ : 1,586.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,357 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองชายแดน แคว้นขุนเขา ตำนานเมืองเก่า น้ำตกหลากตระการตา

พิกัด
17°16′36″N 100°35′57″E

แผนที่อำเภอชาติตระการความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ