อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ หมู่ที่ 5 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045 331 300

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกันทรารมย์


การปกครอง : อำเภอกันทรารมย์ มี 16 ตำบล 175 หมู่บ้าน
1. ตำบลดูน
2. ตำบลคำเนียม
3. ตำบลโนนสัง
4. ตำบลจาน
5. ตำบลหนองหัวช้าง
6. ตำบลผักแพว
7. ตำบลยาง
8. ตำบลดู่
9. ตำบลหนองแวง
10. ตำบลหนองบัว
11. ตำบลหนองแก้ว
12. ตำบลบัวน้อย
13. ตำบลทาม
14. ตำบลอีปาด
15. ตำบลเมืองน้อย
16. ตำบลละทาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 16 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกันทรารมย์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดูน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลทาม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
17. องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์

พื้นที่ : 664.21 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 99,389 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กันทรารมย์อุดมพริกหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมกลองตุ้ม ปลาชุมมูลชี หม้อดินดีโพนทราย มีฝายหัวนา งามสง่าพระมงคลมิ่งเมือง

พิกัด
15°6′24″N 104°34′12″E

แผนที่อำเภอกันทรารมย์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ