อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 9 ถนนบ้านนา-หาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120

โทรศัพท์ : 075 208 011

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหาดสำราญ

การปกครอง : อำเภอหาดสำราญ มี 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน
1. ตำบลหาดสำราญ
2. ตำบลบ้าหวี
3. ตำบลตะเสะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกันตัง และอำเภอปะเหลียน
  • ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปะเหลียน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ 
92120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน

พื้นที่ : 224.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 16,881 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แตงโมรสหวาน ตระการตาอาหารทะเล เสน่ห์หาดทรายนิล

พิกัด
7°14′24″N 99°34′36″E

แผนที่อำเภอหาดสำราญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ