อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

โทรศัพท์ : 044 447 128

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเสิงสาง


การปกครอง : อำเภอเสิงสาง มี 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1. ตำบลเสิงสาง    มี 17 หมู่บ้าน
2. ตำบลสระตะเคียน    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลโนนสมบูรณ์    มี 14 หมู่บ้าน
4. ตำบลกุดโบสถ์    มี 18 หมู่บ้าน
5. ตำบลสุขไพบูลย์    มี 13 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ้านราษฎร์    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเสิงสาง
2. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30330    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง

พื้นที่ : 1,200.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,356 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขื่อนลำปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลาน นมัสการหลวงปู่สอน

พิกัด
14°25′34″N 102°27′38″E

แผนที่อำเภอเสิงสางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ