อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073 238 111

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกรงปินัง


การปกครอง : อำเภอกรงปินัง มี 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน
1. ตำบลกรงปินัง
2. ตำบลห้วยกระทิง
3. ตำบลปุโรง
4. ตำบลสะเอะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
95000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะลา

พื้นที่ : 191 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,191 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตำนานเมืองหมาก มากมีผลไม้ ธรรมชาติสดใส ใจคนงดงาม

พิกัด
6°24′40″N 101°16′24″E

แผนที่อำเภอกรงปินังความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ