อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์ : 045 668 119

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศิลาลาด


การปกครอง : อำเภอศิลาลาด มี 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุง
2. ตำบลโจดม่วง
3. ตำบลคลีกลิ้ง
4. ตำบลหนองบัวดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล

พื้นที่ : 131.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 19,734 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ ถิ่นกำเนิดเมืองเก่า ทางเข้าทุ่งกุลา มีปลาหลากหลาย มากมายประเพณี สามัคคีเลิศล้ำ ลุ่มลำน้ำเสียว

พิกัด
15°28′24″N 104°4′18″E

แผนที่อำเภอศิลาลาดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ