จังหวัดสระบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสระบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสระบุรี มี 13 อำเภอ 111 ตำบล 965 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสระบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสระบุรี
2. อำเภอแก่งคอย
3. อำเภอหนองแค
4. อำเภอวิหารแดง
5. อำเภอหนองแซง
6. อำเภอบ้านหมอ
7. อำเภอดอนพุด
8. อำเภอหนองโดน
9. อำเภอพระพุทธบาท
10. อำเภอเสาไห้
11. อำเภอมวกเหล็ก
12. อำเภอวังม่วง
13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดสระบุรี

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสระบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสระบุรี มี 11 ตำบล 77 หมู่บ้าน

 • ตำบลปากเพรียว
 • ตำบลหนองโน
 • ตำบลกุดนกเปล้า
 • ตำบลตะกุด
 • ตำบลดาวเรือง
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลนาโฉง
 • ตำบลหนองปลาไหล
 • ตำบลโคกสว่าง
 • ตำบลปากข้าวสาร
 • ตำบลหนองยาว
2. อำเภอแก่งคอย มี 14 ตำบล 117 หมู่บ้าน
 • ตำบลแก่งคอย
 • ตำบลทับกวาง
 • ตำบลท่ามะปราง
 • ตำบลตาลเดี่ยว
 • ตำบลชำผักแพว
 • ตำบลห้วยแห้ง
 • ตำบลเตาปูน
 • ตำบลท่าคล้อ
 • ตำบลสองคอน
 • ตำบลหินซ้อน
 • ตำบลชะอม
 • ตำบลบ้านธาตุ
 • ตำบลท่าตูม
 • ตำบลบ้านป่า
3. อำเภอหนองแค มี 18 ตำบล 181 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองแค
 • ตำบลคชสิทธิ์
 • ตำบลไผ่ต่ำ
 • ตำบลห้วยขมิ้น
 • ตำบลห้วยทราย
 • ตำบลหนองไข่น้ำ
 • ตำบลหนองโรง
 • ตำบลกุ่มหัก
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลโคกตูม
 • ตำบลหนองปลาหมอ
 • ตำบลโคกแย้
 • ตำบลหนองนาก
 • ตำบลบัวลอย
 • ตำบลหนองจรเข้
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลหนองจิก
 • ตำบลหนองแขม
4. อำเภอวิหารแดง มี 6 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลวิหารแดง
 • ตำบลหนองหมู
 • ตำบลหนองสรวง
 • ตำบลบ้านลำ
 • ตำบลเจริญธรรม
 • ตำบลคลองเรือ
5. อำเภอหนองแซง มี 9 ตำบล 69 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองแซง
 • ตำบลหนองกบ
 • ตำบลหนองสีดา
 • ตำบลหนองหัวโพ
 • ตำบลหนองควายโซ
 • ตำบลม่วงหวาน
 • ตำบลเขาดิน
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลไก่เส่า
6. อำเภอบ้านหมอ มี 9 ตำบล 79 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านหมอ
 • ตำบลบ้านครัว
 • ตำบลตลาดน้อย
 • ตำบลบางโขมด
 • ตำบลสร่างโศก
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลหรเทพ
 • ตำบลโคกใหญ่
 • ตำบลไผ่ขวาง
7. อำเภอดอนพุด มี 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอนพุด
 • ตำบลดงตะงาว
 • ตำบลไผ่หลิ่ว
 • ตำบลบ้านหลวง
8. อำเภอหนองโดน มี 4 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองโดน
 • ตำบลดอนทอง
 • ตำบลบ้านโปร่ง
 • ตำบลบ้านกลับ
9. อำเภอพระพุทธบาท มี 9 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลพระพุทธบาท
 • ตำบลพุกร่าง
 • ตำบลธารเกษม
 • ตำบลห้วยป่าหวาย
 • ตำบลนายาว
 • ตำบลหนองแก
 • ตำบลขุนโขลน
 • ตำบลพุคำจาน
 • ตำบลเขาวง
10. อำเภอเสาไห้ มี 12 ตำบล 103 หมู่บ้าน
 • ตำบลเสาไห้
 • ตำบลหัวปลวก
 • ตำบลต้นตาล
 • ตำบลพระยาทด
 • ตำบลเมืองเก่า
 • ตำบลสวนดอกไม้
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลงิ้วงาม
 • ตำบลม่วงงาม
 • ตำบลศาลารีไทย
 • ตำบลเริงราง
 • ตำบลท่าช้าง
11. อำเภอมวกเหล็ก มี 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลมวกเหล็ก
 • ตำบลซับสนุ่น
 • ตำบลมิตรภาพ
 • ตำบลลำพญากลาง
 • ตำบลลำสมพุง
 • ตำบลหนองย่างเสือ
12. อำเภอวังม่วง มี 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังม่วง
 • ตำบลแสลงพัน
 • ตำบลคำพราน
13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน

 • ตำบลเขาดินพัฒนา
 • ตำบลหน้าพระลาน
 • ตำบลพุแค
 • ตำบลบ้านแก้ง
 • ตำบลห้วยบง
 • ตำบลผึ้งรวง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระบุรี
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสระบุรี
 • โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
 • วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 • วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 • วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
 • วิทยาลัยชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสระบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาสระบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาแก่งคอย
 • ห้างบิ๊กซี เพลส สาขาสระบุรี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสระบุรี
 • ห้างสุขอนันต์ปาร์ค สระบุรี
 • ห้างทวีกิจ คอมเพล็กซ์ สาขาสระบุรี
 • ห้างเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย สาขาสระบุรีภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสระบุรี

เกร็ดความรู้จังหวัดสระบุรี

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 3,576.486 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 638,826 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 178.62 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นตะแบกนา
อักษรย่อ : สบ, SRI
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 8 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 3 แห่ง
พื้นที่ป่า : 532,016.71 ไร่ (24.33% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธบาท)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : 1 แห่ง (กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่)
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 18000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 036 340 734


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ