อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร เลขที่ 104 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170

โทรศัพท์ : 042 579 416

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเรณูนคร


การปกครอง : อำเภอเรณูนคร มี 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน
1. ตำบลเรณู
2. ตำบลนาขาม
3. ตำบลโพนทอง
4. ตำบลเรณูใต้
5. ตำบลท่าลาด
6. ตำบลโคกหินแฮ่
7. ตำบลนางาม
8. ตำบลหนองย่างชิ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเรณูนคร
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร

พื้นที่ : 254.77 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 46,018 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เรณูนคร ดอนดินถิ่นผู้ไท สาวสวยรวยน้ำใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม

พิกัด
17°3′22″N 104°40′47″E

แผนที่อำเภอเรณูนครความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ