อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ หมู่ที่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ : 0 2338 1761

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางบ่อ


การปกครอง : อำเภอบางบ่อ มี 8 ตำบล 74 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางบ่อ
2. ตำบลคลองด่าน
3. ตำบลคลองสวน
4. ตำบลบางพลีน้อย
5. ตำบลคลองนิยมยาตรา
6. ตำบลบ้านระกาศ
7. ตำบลเปร็ง
8. ตำบลบางเพรียง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางบ่อ
2. เทศบาลตำบลคลองด่าน
3. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
4. เทศบาลตำบลคลองสวน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
10560    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ
10550    เฉพาะตำบลคลองด่าน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน

พื้นที่ : 245.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 115,388 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร

พิกัด
13°34′27″N 100°50′10″E

แผนที่อำเภอบางบ่อความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ