อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภองาว หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ถนนพหลโยธิน ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110

โทรศัพท์ : 054 261 159

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภองาว


การปกครอง : อำเภองาว มี 10 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลหลวงเหนือ
2. ตำบลหลวงใต้
3. ตำบลแม่ตีบ
4. ตำบลบ้านโป่ง
5. ตำบลบ้านหวด
6. ตำบลบ้านร้อง
7. ตำบลบ้านแหง
8. ตำบลปงเตา
9. ตำบลบ้านอ้อน
10. ตำบลนาแก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
2. เทศบาลตำบลหลวงใต้
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์งาว

พื้นที่ : 1,814.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,895 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนึ่งในสยามคือถ้ำผาไท ศูนย์รวมจิตใจเจ้าพ่อประตูผา เครื่องหนังงามตา ล้ำค่าไม้แกะสลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม งามล้ำอำเภองาว

พิกัด
18°46′36″N 99°58′12″E

แผนที่อำเภองาวSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ