อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
เลขที่ 199 หมู่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053 106 845

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอยหล่อ


การปกครอง : อำเภอดอยหล่อ มี 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน
1. ตำบลดอยหล่อ    มี 26 หมู่บ้าน
2. ตำบลสองแคว    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลยางคราม    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลสันติสุข    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลยางคราม
2. เทศบาลตำบลสันติสุข
3. เทศบาลตำบลสองแคว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง

พื้นที่ : 260.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,010 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุดอยน้อยพันปี รสดีแคนตาลูปลำไย กว่างชนเลื่องชื่อลือไกล กลองใหญ่สืบสานประเพณี

พิกัด
18°28′28″N 98°47′1″E

แผนที่อำเภอดอยหล่อความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ