อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม หมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220

โทรศัพท์ : 045 351 041

ที่ตั้งอำเภอโขงเจียม


การปกครอง : อำเภอโขงเจียม มี 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน
1. ตำบลโขงเจียม    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลห้วยยาง    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลนาโพธิ์กลาง    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองแสงใหญ่    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลห้วยไผ่    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม

พื้นที่ : 765.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,723 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
รวมมัจฉา ภูผางาม น้ำสองสี ศิลป์ดีที่ผาแต้ม

พิกัด
15°19′8″N 105°29′44″E

แผนที่อำเภอโขงเจียมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ