อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

โทรศัพท์ : 045 379 266

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาจะหลวย


การปกครอง : อำเภอนาจะหลวย มี 6 ตำบล 78 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาจะหลวย    มี 19 หมู่บ้าน
2. ตำบลโนนสมบูรณ์    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลพรสวรรค์    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ้านตูม    มี 17 หมู่บ้าน
5. ตำบลโสกแสง    มี 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลโนนสวรรค์    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาจะหลวย
2. เทศบาลตำบลภูจองนายอย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34280    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย

พื้นที่ : 652.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 58,802 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นาจะหลวยรวยน้ำใจ ถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่า เทพเจ้าภูหมากจอง เนืองนองน้ำตกถ้ำบักเตว

พิกัด
14°31′17″N 105°14′45″E

แผนที่อำเภอนาจะหลวยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ