อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน เลขที่ 538 หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054 716 054

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองน่าน


การปกครอง : อำเภอเมืองน่าน มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเวียง
2. ตำบลสะเนียน
3. ตำบลบ่อ
4. ตำบลบ่อสวก
5. ตำบลผาสิงห์
6. ตำบลกองควาย
7. ตำบลไชยสถาน
8. ตำบลดู่ใต้
9. ตำบลถืมตอง
10. ตำบลนาซาว
11. ตำบลเรือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองน่าน
2. เทศบาลตำบลกองควาย
3. เทศบาลตำบลดู่ใต้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น่าน

พื้นที่ : 813.13 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 82,060 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นมัสการพระธาตุเขาน้อย แอ่วดอยภูหลวง บวงสรวงเสาหลักเมือง ศิลปกรรมรุ่งเรืองตำนานวัดเมืองน่าน

พิกัด
18°47′37″N 100°43′46″E

แผนที่อำเภอเมืองน่านความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ