อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190

โทรศัพท์ : 055 862 206

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทรายทองวัฒนา

การปกครอง : อำเภอทรายทองวัฒนา มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งทราย
2. ตำบลทุ่งทอง
3. ตำบลถาวรวัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทุ่งทราย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย

พื้นที่ : 202.23 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 22,668 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กระพี้จั่น พันธุ์ไม้ดี ไหมมัดหมี่งามวิไล ระบือไกลเป่าแก้ว เพริศแพร้วเบญจรงค์

พิกัด
16°18′48″N 99°49′54″E

แผนที่อำเภอทรายทองวัฒนาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ