อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์ : 043 869 259


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอห้วยผึ้ง

การปกครอง : อำเภอห้วยผึ้ง มี 4 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
2. ตำบลคำบง
3. ตำบลไค้นุ่น
4. ตำบลหนองอีบุตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
2. เทศบาลตำบลคำบง
3. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง

พื้นที่ : 256.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,255 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองสามอ่าง โปงลางโบราณ ผักหวานภูสวย ลำห้วยน้ำใส พริกเผ็ดถึงใจ บุญบั้งไฟตระการตา

พิกัด
16°38′45″N 103°54′32″E

แผนที่อำเภอห้วยผึ้งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ