อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาทม เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โทรศัพท์ : 042 519 188

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาทม


การปกครอง : อำเภอนาทม มี 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาทม
2. ตำบลดอนเตย
3. ตำบลหนองซน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง

พื้นที่ : 397.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,720 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ป่าดงเมาเขาลังกา ยางพาราคุณภาพดี ปลาชุมลุ่มน้ำฮี้ ผ้ามัดหมี่สีสวยงาม

พิกัด
17°47′7″N 104°5′26″E

แผนที่อำเภอนาทมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ