อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอมะขาม เลขที่ 23/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

โทรศัพท์ : 039 389 500

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอมะขาม

การปกครอง : อำเภอมะขาม มี 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลมะขาม    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าหลวง    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลปัถวี    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลวังแซ้ม    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลฉมัน    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลอ่างคีรี    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (7 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลมะขาม
2. เทศบาลตำบลอ่างคีรี
3. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
4. เทศบาลตำบลท่าหลวง
5. เทศบาลตำบลวังแซ้ม
6. เทศบาลตำบลฉมัน
7. เทศบาลตำบลปัถวี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มะขาม

พื้นที่ : 480.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,471 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระบาทมะขาม ทิวทัศน์งามหนองตะพอง มากมีลองกอง มังคุด เงาะ ระกำหวาน เสียงขับขานน้ำตกชำปาง เที่ยวบ้านอ่างสวนสมุนไพร ไหว้ท่านพ่อใยศูนย์รวมใจแห่งศรัทธา

พิกัด
12°40′25″N 102°11′48″E

แผนที่อำเภอมะขามความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ