จังหวัดนราธิวาส มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนราธิวาส มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนราธิวาส มี 13 อำเภอ 77 ตำบล 589 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนราธิวาส
2. อำเภอสุไหงปาดี
3. อำเภอสุไหงโก-ลก
4. อำเภอสุคิริน
5. อำเภอศรีสาคร
6. อำเภอแว้ง
7. อำเภอรือเสาะ
8. อำเภอระแงะ
9. อำเภอยี่งอ
10. อำเภอบาเจาะ
11. อำเภอตากใบ
12. อำเภอเจาะไอร้อง
13. อำเภอจะแนะ


ตราประจำจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนราธิวาส     มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน

 • ตำบลบางนาค
 • ตำบลโคกเคียน
 • ตำบลลำภู
 • ตำบลกะลุวอเหนือ
 • ตำบลมะนังตายอ
 • ตำบลกะลุวอ
 • ตำบลบางปอ
2. อำเภอสุไหงปาดี    มี 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน
 • ตำบลสุไหงปาดี
 • ตำบลกาวะ
 • ตำบลปะลุรู
 • ตำบลริโก๋
 • ตำบลสากอ
 • ตำบลโต๊ะเด็ง
3. อำเภอสุไหงโก-ลก    มี 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน
 • ตำบลสุไหงโก-ลก
 • ตำบลปาเสมัส
 • ตำบลปูโยะ
 • ตำบลมูโนะ
4. อำเภอสุคิริน    มี 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลสุคิริน
 • ตำบลมาโมง
 • ตำบลเกียร์
 • ตำบลภูเขาทอง
 • ตำบลร่มไทร
5. อำเภอศรีสาคร    มี 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีสาคร
 • ตำบลศรีบรรพต
 • ตำบลซากอ
 • ตำบลกาหลง
 • ตำบลตะมะยูง
 • ตำบลเชิงคีรี
6. อำเภอแว้ง    มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลแว้ง
 • ตำบลเอราวัณ
 • ตำบลกายูคละ
 • ตำบลแม่ดง
 • ตำบลฆอเลาะ
 • ตำบลโละจูด
7. อำเภอรือเสาะ    มี 9 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลรือเสาะ
 • ตำบลวารี
 • ตำบลสาวอ
 • ตำบลโคกสะตอ
 • ตำบลเรียง
 • ตำบลรือเสาะออก
 • ตำบลสามัคคี
 • ตำบลลาโละ
 • ตำบลบาตง
8. อำเภอระแงะ    มี 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 • ตำบลตันหยงมัส
 • ตำบลตันหยงลิมอ
 • ตำบลมะรือโบตก
 • ตำบลบองอ
 • ตำบลเฉลิม
 • ตำบลกาลิซา
 • ตำบลบาโงสะโต
9. อำเภอยี่งอ    มี 6 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลยี่งอ
 • ตำบลลุโบะบือซา
 • ตำบลละหาร
 • ตำบลตะปอเยาะ
 • ตำบลลุโบะบายะ
 • ตำบลจอเบาะ
10. อำเภอบาเจาะ    มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลบาเจาะ
 • ตำบลบาเระเหนือ
 • ตำบลบาเระใต้
 • ตำบลลุโบะสาวอ
 • ตำบลปะลุกาสาเมาะ
 • ตำบลกาเยาะมาตี
11. อำเภอตากใบ    มี 8 ตำบล 55 หมู่บ้าน 
 • ตำบลเจ๊ะเห
 • ตำบลโฆษิต
 • ตำบลไพรวัน
 • ตำบลนานาค
 • ตำบลพร่อน
 • ตำบลเกาะสะท้อน
 • ตำบลศาลาใหม่
 • ตำบลบางขุนทอง
12. อำเภอเจาะไอร้อง    มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน
 • ตำบลจวบ
 • ตำบลมะรือโบออก
 • ตำบลบูกิต
13. อำเภอจะแนะ    มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน

 • ตำบลจะแนะ
 • ตำบลช้างเผือก
 • ตำบลดุซงญอ
 • ตำบลผดุงมาตร
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
 • อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์นราธิวาส (กำลังจัดตั้ง)
 • วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานราธิวาส
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุไหงโก-ลก
 • ห้างซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนราธิวาส

เกร็ดความรู้จังหวัดนราธิวาส

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 4,475.43 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 819,162 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 183.04 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบานบุรี
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นตะเคียนชันตาแมว
อักษรย่อ : นธ, NWT
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 8 ถนนศูนย์​ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 637


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ