อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ ศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 042 781 241

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวาริชภูมิ


การปกครอง : อำเภอวาริชภูมิ มี 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลวาริชภูมิ
2. ตำบลค้อเขียว
3. ตำบลปลาโหล
4. ตำบลคำบ่อ
5. ตำบลหนองลาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
2. เทศบาลตำบลหนองลาด
3. เทศบาลตำบลปลาโหล
4. เทศบาลตำบลคำบ่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ

พื้นที่ : 476.13 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,633 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์วัฒนธรรม

พิกัด
17°17′36″N 103°38′12″E

แผนที่อำเภอวาริชภูมิความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ