อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หมู่ที่ 5 ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045 663 019

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกันทรลักษ์


การปกครอง : อำเภอกันทรลักษ์ มี 20 ตำบล 275 หมู่บ้าน
1. ตำบลน้ำอ้อม
2. ตำบลหนองหญ้าลาด
3. ตำบลสวนกล้วย
4. ตำบลบึงมะลู
5. ตำบลภูผาหมอก
6. ตำบลกุดเสลา
7. ตำบลทุ่งใหญ่
8. ตำบลเมือง
9. ตำบลเวียงเหนือ
10. ตำบลสังเม็ก
11. ตำบลขนุน
12. ตำบลละลาย
13. ตำบลเสาธงชัย
14. ตำบลรุง
15. ตำบลโนนสำราญ
16. ตำบลตระกาจ
17. ตำบลกระแชง
18. ตำบลจานใหญ่
19. ตำบลชำ
20. ตำบลภูเงิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 21 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 18 อบต.)
1. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
2. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
3. เทศบาลตำบลสวนกล้วย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
6. องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลละลาย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย
15. องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
20. องค์การบริหารส่วนตำบลชำ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์

พื้นที่ : 1,346 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 201,521 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กันทรลักษ์ เมืองหลักการเกษตร เขตประตูสู่เขาพระวิหาร งามพลาญผามออีแดง แหล่งรวมวัฒนธรรม

พิกัด
14°38′24″N 104°39′0″E

แผนที่อำเภอกันทรลักษ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ