อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองแค เลขที่ 67 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

โทรศัพท์ : 036 371 400

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองแค


การปกครอง : อำเภอหนองแค มี 18 ตำบล 181 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองแค
2. ตำบลคชสิทธิ์
3. ตำบลไผ่ต่ำ
4. ตำบลห้วยขมิ้น
5. ตำบลห้วยทราย
6. ตำบลหนองไข่น้ำ
7. ตำบลหนองโรง
8. ตำบลกุ่มหัก
9. ตำบลหนองปลิง
10. ตำบลโคกตูม
11. ตำบลหนองปลาหมอ
12. ตำบลโคกแย้
13. ตำบลหนองนาก
14. ตำบลบัวลอย
15. ตำบลหนองจรเข้
16. ตำบลโพนทอง
17. ตำบลหนองจิก
18. ตำบลหนองแขม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองแค
2. เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
3. เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
4. เทศบาลตำบลหินกอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก
15. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองแค
18230    เฉพาะตำบลโคกแย้ ตำบลหนองจิก ตำบลหนองนาก ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลห้วยทราย ตำบลบัวลอย (ยกเว้น นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย) รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หินกอง
18250    เฉพาะตำบลคชสิทธิ์ ตำบลโคกตูม ตำบลโพนทอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์

พื้นที่ : 262.87 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 95,121 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา

พิกัด
14°20′21″N 100°51′42″E

แผนที่อำเภอหนองแคความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ