อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอครบุรี หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ : 044 444 475

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอครบุรี

การปกครอง : อำเภอครบุรี มี 12 ตำบล 152 หมู่บ้าน
1. ตำบลแชะ    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลเฉลียง    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลครบุรี    มี 14 หมู่บ้าน
4. ตำบลโคกกระชาย    มี 24 หมู่บ้าน
5. ตำบลจระเข้หิน    มี 13 หมู่บ้าน
6. ตำบลมาบตะโกเอน    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลอรพิมพ์    มี 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลบ้านใหม่    มี 14 หมู่บ้าน
9. ตำบลลำเพียก    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลครบุรีใต้    มี 16 หมู่บ้าน
11. ตำบลตะแบกบาน    มี 9 หมู่บ้าน
12. ตำบลสระว่านพระยา    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแชะ
2. เทศบาลตำบลจระเข้หิน
3. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
4. เทศบาลตำบลอรพิมพ์
5. เทศบาลตำบลครบุรีใต้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
13. องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
14. องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์
30250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี

พื้นที่ : 1,816.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 96,140 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดง ศิลาแลงปรางค์ครบุรี บารมีหลวงปู่นิล

พิกัด
14°31′24″N 102°14′54″E

แผนที่อำเภอครบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ