อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชุมแสง หมู่ที่ 17 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

โทรศัพท์ : 056 282 290

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชุมแสง


การปกครอง : อำเภอชุมแสง มี 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน
1. ตำบลชุมแสง    ยกเลิกระบบหมู่บ้าน
2. ตำบลทับกฤช    มี 19 หมู่บ้าน
3. ตำบลทับกฤชใต้    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลฆะมัง    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลพิกุล    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลไผ่สิงห์    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลเกยไชย    มี 17 หมู่บ้าน
8. ตำบลโคกหม้อ    มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลท่าไม้    มี 15 หมู่บ้าน
10. ตำบลพันลาน    มี 8 หมู่บ้าน
11. ตำบลหนองกระเจา    มี 14 หมู่บ้าน
12. ตำบลบางเคียน    มี 14 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)
1. เทศบาลเมืองชุมแสง
2. เทศบาลตำบลทับกฤช
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง
60250    เฉพาะตำบลทับกฤช ตำบลทับกฤชใต้ ตำบลพันลาน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช

พื้นที่ : 716.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 62,834 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด

พิกัด
15°52′52″N 100°18′9″E

แผนที่อำเภอชุมแสงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...