เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตตลิ่งชัน เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร แต่เดิมชื่ออำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเขตตลิ่งชันเมื่อจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครยุบรวมกันแล้วเปลี่ยนชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นกรุงเทพมหานครดังเช่นปัจจุบัน

เขตตลิ่งชันเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ที่เป็นเรือกสวนไร่นาจำนวนมาก แต่ด้วยความเจริญและการขยายตัวของเมือง จึงทำให้พื้นที่เกษตรกรรมลดน้อยลง กลายสภาพเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งการค้ามากขึ้น และเนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเก่า จึงมีคลองหลายสายทั้งเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่อการคมนาคม โดยมีคลองสำคัญ ๆ จำนวน 6 คลองคือ คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ คลองบางระมาด คลองบางพรม คลองบางน้อย คลองบางเชือกหนัง และคลองมอญ


ภาพแสดงที่ตั้งเขตตลิ่งชัน

ข้อมูลสำคัญของเขตตลิ่งชัน

พื้นที่ : 29.479 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 101,330 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : คู่ขนานลอยฟ้า พาสู่ตลิ่งชัน เขตขัณฑ์ไม้งาม ตลาดน้ำขึ้นชื่อ เลื่องลือประเพณีชักพระ

เขตตลิ่งชัน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 แขวง ดังนี้

  • แขวงตลิ่งชัน
  • แขวงคลองชักพระ
  • แขวงบางพรม
  • แขวงฉิมพลี
  • แขวงบางระมาด
  • แขวงบางเชือกหนัง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตตลิ่งชัน เลขที่ 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ : 024241415

รหัสไปรษณีย์ : 10170

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา


แผนที่เขตตลิ่งชันความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ