อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ : 056 241 322

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตากฟ้า


การปกครอง : อำเภอตากฟ้า มี 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน
1. ตำบลตากฟ้า    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลเขาชายธง    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลลำพยนต์    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลอุดมธัญญา    มี 16 หมู่บ้าน
5. ตำบลสุขสำราญ    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลพุนกยูง    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองพิกุล    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลตากฟ้า
2. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า

พื้นที่ : 570.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,404 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หัตถกรรมผ้าทอ หลวงพ่อตากฟ้า ถิ่นลือชาพืชไร่ งานใหญ่สลากภัต เที่ยววัดถ้ำพรสวรรค์

พิกัด
15°20′45″N 100°29′41″E

แผนที่อำเภอตากฟ้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ