อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 044 339 020

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแก้งสนามนาง


การปกครอง : อำเภอแก้งสนามนาง มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลแก้งสนามนาง    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลโนนสำราญ    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลบึงพะไล    มี 15 หมู่บ้าน
4. ตำบลสีสุก    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลบึงสำโรง    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบึงสำโรง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30440    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง

พื้นที่ : 308.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 36,754 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปลาอร่อย อ้อยหวาน น้ำตาลดี ลำชีสวย รวยน้ำใจ

พิกัด
15°45′0″N 102°15′17″E

แผนที่อำเภอแก้งสนามนาง


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ