อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

โทรศัพท์ : 054 795 121

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทุ่งช้าง


การปกครอง : อําเภอทุ่งช้าง มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งช้าง
2. ตำบลและ
3. ตำบลปอน
4. ตำบลงอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
2. เทศบาลตำบลงอบ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลและ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปอน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง

พื้นที่ : 760.81 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 18,935 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายไทลื้อ ยึดถือธรรมะ พระพุทธรูป 700 ปี

พิกัด
19°23′14″N 100°52′33″E

แผนที่อําเภอทุ่งช้างความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ