อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ว่าการอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชะอวด เลขที่ 181 หมู่ที่ 8 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : 075 381 526

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชะอวด

การปกครอง : อําเภอชะอวด มี 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน
1. ตำบลชะอวด
2. ตำบลเขาพระทอง
3. ตำบลท่าเสม็ด
4. ตำบลควนหนองหงษ์
5. ตำบลท่าประจะ
6. ตำบลเกาะขันธ์
7. ตำบลเคร็ง
8. ตำบลขอนหาด
9. ตำบลวังอ่าง
10. ตำบลนางหลง
11. ตำบลบ้านตูล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลชะอวด
2. เทศบาลตำบลท่าประจะ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
12. องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด

พื้นที่ : 833 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 85,952 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส

พิกัด
7°57′54″N 99°59′54″E

แผนที่อําเภอชะอวดSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ