จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 8 อำเภอ 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2. อำเภอหัวหิน
3. อำเภอสามร้อยยอด
4. อำเภอปราณบุรี
5. อำเภอบางสะพาน
6. อำเภอบางสะพานน้อย
7. อำเภอทับสะแก
8. อำเภอกุยบุรีชายหาดหัวหิน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน

 • ตำบลประจวบคีรีขันธ์
 • ตำบลบ่อนอก
 • ตำบลเกาะหลัก
 • ตำบลอ่าวน้อย
 • ตำบลคลองวาฬ
 • ตำบลห้วยทราย

2. อำเภอหัวหิน มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน

 • ตำบลหัวหิน
 • ตำบลทับใต้
 • ตำบลหนองแก
 • ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
 • ตำบลหินเหล็กไฟ
 • ตำบลบึงนคร
 • ตำบลหนองพลับ


3. อำเภอสามร้อยยอด มี 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน

 • ตำบลสามร้อยยอด
 • ตำบลไร่เก่า
 • ตำบลไร่ใหม่
 • ตำบลศิลาลอย
 • ตำบลศาลาลัย


4. อำเภอปราณบุรี มี 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน

 • ตำบลปราณบุรี
 • ตำบลปากน้ำปราณ
 • ตำบลวังก์พง
 • ตำบลเขาน้อย
 • ตำบลเขาจ้าว
 • ตำบลหนองตาแต้ม


5. อำเภอบางสะพาน มี 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน

 • ตำบลกำเนิดนพคุณ
 • ตำบลชัยเกษม
 • ตำบลพงศ์ประศาสน์
 • ตำบลทองมงคล
 • ตำบลร่อนทอง
 • ตำบลแม่รำพึง
 • ตำบลธงชัย


6. อำเภอบางสะพานน้อย มี 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน

 • ตำบลบางสะพาน
 • ตำบลช้างแรก
 • ตำบลปากแพรก
 • ตำบลไชยราช
 • ตำบลทรายทอง


7. อำเภอทับสะแก มี 6 ตำบล 65 หมู่บ้าน

 • ตำบลทับสะแก
 • ตำบลแสงอรุณ
 • ตำบลอ่างทอง
 • ตำบลห้วยยาง
 • ตำบลเขาล้าน
 • ตำบลนาหูกวาง


8. อำเภอกุยบุรี มี 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน

 • ตำบลกุยบุรี
 • ตำบลกุยเหนือ
 • ตำบลสามกระทาย
 • ตำบลเขาแดง
 • ตำบลหาดขาม
 • ตำบลดอนยายหนู

อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
 • เทศบาลนคร - แห่ง
 • เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลเมืองหัวหิน)
 • เทศบาลตำบล 14 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 44 แห่ง


อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
 • อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
 • อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
 • สถาบันการบินพลเรือน

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต สาขาหัวหิน
 • ห้างโลตัส สาขาประจวบคีรีขันธ์
 • ห้างโลตัส สาขาหัวหิน (มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน)
 • ห้างโลตัส สาขาปราณบุรี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาประจวบคีรีขันธ์
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาหัวหิน
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาปราณบุรีภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกร็ดความรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาค : ภาคตะวันตก
พื้นที่ : 6,367.62 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 550977 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 86.53 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเกด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเกด
อักษรย่อ : ปข, PKN
อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง
วนอุทยาน : 4 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 20 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน))
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไชยราช)
พื้นที่ป่า : 1,553,618.92 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจาน)
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานหัวหิน)
รหัสไปรษณีย์ : 77000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 032 603 991-5


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ