อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอมายอ ถนนยะรัง-มายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 073 497 015

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอมายอ


การปกครอง : อำเภอมายอ มี 13 ตำบล 59 หมู่บ้าน
1. ตำบลมายอ
2. ตำบลปะโด
3. ตำบลถนน
4. ตำบลสาคอบน
5. ตำบลสาคอใต้
6. ตำบลตรัง
7. ตำบลกระหวะ
8. ตำบลสะกำ
9. ตำบลลุโบะยิไร
10. ตำบลปานัน
11. ตำบลลางา
12. ตำบลเกาะจัน
13. ตำบลกระเสาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลมายอ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลถนน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลลางา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสาะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มายอ
94190    เฉพาะตำบลลางา ตำบลกระหวะ หมู่ 1-4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

พื้นที่ : 216.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 61,395 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มายอเมืองสงบ เคารพกฎหมาย หลายหลากอาชีพ แหล่งผลิตบาติกสวย

พิกัด
6°43′7″N 101°24′36″E

แผนที่อำเภอมายอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ