อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพธาราม ถนนหน้าอำเภอ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032 231 299

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพธาราม


การปกครอง : อำเภอโพธาราม มี 19 ตำบล 156 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพธาราม
2. ตำบลหนองโพ
3. ตำบลเจ็ดเสมียน
4. ตำบลบ้านเลือก
5. ตำบลบ้านสิงห์
6. ตำบลบ้านฆ้อง
7. ตำบลดอนทราย
8. ตำบลคลองตาคต
9. ตำบลดอนกระเบื้อง
10. ตำบลหนองกวาง
11. ตำบลคลองข่อย
12. ตำบลเขาชะงุ้ม
13. ตำบลชำแระ
14. ตำบลธรรมเสน
15. ตำบลสร้อยฟ้า
16. ตำบลนางแก้ว
17. ตำบลท่าชุมพล
18. ตำบลเตาปูน
19. ตำบลบางโตนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 20 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)
1. เทศบาลเมืองโพธาราม
2. เทศบาลตำบลหนองโพ
3. เทศบาลตำบลเขาขวาง
4. เทศบาลตำบลคลองตาคต
5. เทศบาลตำบลบ้านเลือก
6. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
7. เทศบาลตำบลดอนทราย
8. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
9. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
15. องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
16. องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
18. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
20. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม

พื้นที่ : 394 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 135,748 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คนสวยโพธาราม แหล่งฟาร์มสุกร หนังใหญ่วัดขนอน ที่นอนล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดโคนม ชมค้างคาวร้อยล้าน

พิกัด
13°41′30″N 99°51′12″E

แผนที่อำเภอโพธารามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ