อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสามโคก หมู่ที่ 7 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

โทรศัพท์ : 0 2593 1348

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสามโคก


การปกครอง : อำเภอสามโคก มี 11 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางเตย    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลคลองควาย    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลสามโคก    มี 4 หมู่บ้าน
4. ตำบลกระแชง    มี 3 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางโพธิ์เหนือ    มี 3 หมู่บ้าน
6. ตำบลเชียงรากใหญ่    มี 7 หมู่บ้าน
7. ตำบลบ้านปทุม    มี 6 หมู่บ้าน
8. ตำบลบ้านงิ้ว    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลเชียงรากน้อย    มี 5 หมู่บ้าน
10. ตำบลบางกระบือ    มี 3 หมู่บ้าน
11. ตำบลท้ายเกาะ    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางเตย
2. เทศบาลตำบลสามโคก
3. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
12160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามโคก

พื้นที่ : 94.97 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 56,020 คน (พ.ศ. 2564)

พิกัด
14°3′55″N 100°31′21″E

แผนที่อำเภอสามโคกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ