อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจังหาร ถนนเมืองพระ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043 507 239

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจังหาร


การปกครอง : อำเภอจังหาร มี 8 ตำบล 110 หมู่บ้าน
1. ตำบลจังหาร
2. ตำบลดงสิงห์
3. ตำบลดินดำ
4. ตำบลผักแว่น
5. ตำบลยางใหญ่
6. ตำบลปาฝา
7. ตำบลแสนชาติ
8. ตำบลม่วงลาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจังหาร
2. เทศบาลตำบลดินดำ
3. เทศบาลตำบลผักแว่น
4. เทศบาลตำบลดงสิงห์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

พื้นที่ : 165.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,248 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
จังหารเมืองพระ ธรรมะครองใจ อิฐมอญก้อนใหญ่ น้ำใสลำชี มากมีธัญญาหาร สนุกสนานงานประเพณี

พิกัด
16°8′18″N 103°36′54″E

แผนที่อำเภอจังหารความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ