อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอฝาง ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 053 451 155

อาคารที่ว่าการอำเภอฝาง


การปกครอง : อำเภอฝาง มี 8 ตำบล 119 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียง    มี 20 หมู่บ้าน
2. ตำบลม่อนปิ่น    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลแม่งอน    มี 15 หมู่บ้าน
4. ตำบลแม่สูน    มี 17 หมู่บ้าน
5. ตำบลสันทราย    มี 17 หมู่บ้าน
6. ตำบลแม่คะ    มี 15 หมู่บ้าน
7. ตำบลแม่ข่า    มี 13 หมู่บ้าน
8. ตำบลโป่งน้ำร้อน    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงฝาง
2. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
3. เทศบาลตำบลแม่ข่า
4. เทศบาลตำบลสันทราย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฝาง
50320    เฉพาะตำบลแม่งอน ตำบลแม่ข่า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ

พื้นที่ : 888.164 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 122,591 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็นลือเลื่อง เมืองเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ

พิกัด
19°55′8″N 99°12′49″E

แผนที่อำเภอฝางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ