อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ หมู่ที่ 2 ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 037 231 016

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภออรัญประเทศ


การปกครอง : อำเภออรัญประเทศ มี 13 ตำบล 114 หมู่บ้าน
1. ตำบลอรัญประเทศ
2. ตำบลฟากห้วย
3. ตำบลบ้านด่าน
4. ตำบลป่าไร่
5. ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
6. ตำบลคลองทับจันทร์
7. ตำบลเมืองไผ่
8. ตำบลหนองสังข์
9. ตำบลหันทราย
10. ตำบลผ่านศึก
11. ตำบลคลองน้ำใส
12. ตำบลทับพริก
13. ตำบลท่าข้าม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2. เทศบาลตำบลป่าไร่
3. เทศบาลตำบลฟากห้วย
4. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
5. เทศบาลตำบลบ้านด่าน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ

พื้นที่ : 821.27 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 91,418 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สุดแดนสยามบูรพา ย่านการค้าอินโดจีน ชนท้องถิ่นห้าชาติ พระสยามเทวาธิราชศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตผ้าทอมือ เลื่องชื่อแตงแคนตาลูป

พิกัด
13°48′53″N 102°4′19″E

แผนที่อำเภออรัญประเทศความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ