อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160

โทรศัพท์ : 056 698 181-2

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสากเหล็ก


การปกครอง : อำเภอสากเหล็ก มี 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน
1. ตำบลสากเหล็ก
2. ตำบลวังทับไทร
3. ตำบลท่าเยี่ยม
4. ตำบลหนองหญ้าไทร
5. ตำบลคลองทราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสากเหล็ก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
66160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก

พื้นที่ : 176.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,245 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นมัสการพระธาตุตลุกหิน ถิ่นข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี พิธีกวนข้าวทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ มะม่วงมะยงชิดขึ้นชื่อ เลื่องลือเกี่ยวข้าวทุ่งรวงทอง เพ็ญเดือนสิบสองลอยกระทงรอบโบสถ์

พิกัด
16°30′36″N 100°28′12″E

แผนที่อำเภอสากเหล็กความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ