อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม เลขที่ 20/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โทรศัพท์ : 032 481 168

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านแหลม


การปกครอง : อำเภอบ้านแหลม มี 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านแหลม    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลบางขุนไทร    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลปากทะเล    มี 4 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางแก้ว    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลแหลมผักเบี้ย    มี 4 หมู่บ้าน
6. ตำบลบางตะบูน    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลบางตะบูนออก    มี 5 หมู่บ้าน
8. ตำบลบางครก    มี 12 หมู่บ้าน
9. ตำบลท่าแร้ง    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลท่าแร้งออก    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านแหลม
2. เทศบาลตำบลบางตะบูน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
76110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม
76100    เฉพาะตำบลแหลมผักเบี้ย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ

พื้นที่ : 189.885 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,847 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วัดเขาตะเคราศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่บ้าน ถิ่นฐานหอยแครง สู่แหล่งเกลือดี เขียวขจีป่าชายเลน

พิกัด
13°12′2″N 99°58′49″E

แผนที่อำเภอบ้านแหลมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ