อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพนทอง หมู่ที่ 1 ถนนนิคมดำริห์ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 043 571 223


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพนทอง


การปกครอง : อำเภอโพนทอง มี 14 ตำบล 196 หมู่บ้าน
1. ตำบลแวง
2. ตำบลโคกสูง
3. ตำบลโคกกกม่วง
4. ตำบลโนนชัยศรี
5. ตำบลโพธิ์ทอง
6. ตำบลนาอุดม
7. ตำบลวังสามัคคี
8. ตำบลสว่าง
9. ตำบลสระนกแก้ว
10. ตำบลหนองใหญ่
11. ตำบลพรมสวรรค์
12. ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
13. ตำบลคำนาดี
14. ตำบลอุ่มเม่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพนทอง
2. เทศบาลตำบลแวง
3. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี
4. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
5. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง
6. เทศบาลตำบลโคกสูง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
15. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง

พื้นที่ : 719.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 107,944 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โพนทองเมืองงาม เรืองนามปู่กุดเป่ง เคร่งวัฒนธรรม หัตถกรรมเสื่อกก มรดกแหลมพยอม ข้าวหอมองุ่นหวาน สืบสานพัฒนา การศึกษาก้าวไกล

พิกัด
16°18′0″N 103°58′41″E

แผนที่อำเภอโพนทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ